środa, 16 grudnia 2009

Zasoby środków produkcji

Po dokonaniu ogólnej charakterystyki socjalistycznego sposobu produkcji zajmiemy się obecnie analizą problemów wzrostu gospodarczego, które będą rozpatrywane z punktu widzenia bieżących i długofalowych celów gospodarki socjalistycznej. Powszechnie używanym miernikiem wzrostu gospodarczego jest tempo wzrostu dochodu narodowego, liczone jako stosunek przyrostu dochodu narodowego w danym okresie (AD) do całego dochodu narodowego wytworzonego w poprzednim okresie (D). Warunkiem wzrostu dochodu narodowego w danym okresie jest uprzednie zakumulowanie pewnej części tego dochodu i skierowanie jej na rozszerzenie istniejącego zasobu środków produkcji. Rozmiary tej akumulacji wyznacza rokrocznie centralny organ planujący, który kieruje rozwojem gospodarczym całego kraju. Niezbędne mu są jednak po to szczegółowe informacje dotyczące wytwarzania, podziału i dynamiki dochodu narodowego. Analizę problemów wzrostu gospodarczego rozpoczniemy od wyjaśnienia w pierwszej kolejności pewnych teoretycznych i metodologicznych podstaw liczenia dochodu narodowego w krajach socjalistycznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz