środa, 16 grudnia 2009

Oddziaływanie na strukturę zawodową

Ustalana przez państwo struktura płac jest więc jednym ze środków kształtowania struktury zawodowej ludności. Innym ważnym środkiem oddziaływania na strukturę zawodową jest oczywiście system oświaty, ustalana planowo struktura kształcenia. Po drugie, państwo może oddziaływać w kierunku zapewnienia dopływu dostatecznej ilości pracowników do gałęzi produkcji szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej przez ustalanie w tych gałęziach stosunkowo wysokich stawek płac. Taka polityka jednak, niewątpliwie słuszna i konieczna, stanowi czynnik dodatkowo komplikujący problematykę płac.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz