środa, 16 grudnia 2009

Suma funduszu amortyzacyjnego.

W ten sposób oblicza się ogólną sumę funduszu amortyzacyjnego, która re-1 prezentuje mniej lub bardziej dokładnie wartość zużytych \y ciągu roku w produkcji środków trwałych2^
W odróżnieniu od środków trwałych surowce i materiały zaangażowane w produkcji (konto studenckie) zużywają się w jednym cyklu produkcyjnym i w związku z tym w całości wliczane są do wartości wytworzonej produkcji.
Z Rocznika Statystycznego 1975 dowiadujemy się, że na ogólną wartość produktu globalnego 3190 mld zł w 1974 r. 117 mld zł reprezentowało fundusz amortyzacyjny (jest to "wartość zużytych w ciągu roku środków trwałych), 1863 mld zł zaś reprezentowało wartość surowców, materiałów, paliwa, energii oraz usług transportowych i innych. Łączna suma wydatków poniesionych w ciągu roku na wytworzenie produktu globalnego wynosiła zatem 1980 mld zł3. Wielkość ta nazywana jest kosztami materialnymi lub po prostu wartością przeniesioną (będziemy ją w dalszym ciągu oznaczali symbolem C). Po odjęciu od wartości produktu globalnego wartości przeniesionej otrzymamy wartość nowo wytworzoną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz