środa, 16 grudnia 2009

Wartość usług świadczonych przez łączność.

Wielkość produktu globalnego liczona jest tzw. metodą zakładową, tzn. przez dodawanie wartości produkcji globalnej poszczególnych zakładów, czyli przedsiębiorstw. Dodawanie to odbywa się najpierw na szczeblu gałęzi, potem działów i dopiero suma globalnej produkcji działów, tzn. przemysłu i rzemiosła, budownictwa, rolnictwa i leśnictwa, transportu i łączności oraz obrotu towarowego, daje wartość produktu globalnego w skali całej gospodarki narodowej 4.
Ten sposób liczenia produktu globalnego prowadzi dó wielokrotnego liczenia tych samych wartości (kredyt studencki, materiałów, paliw, energii) w różnych fazach procesu produkcyjnego. Jeśli np. weźmiemy węgiel, który ma tak szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, wówczas pierwszy raz wartość produkcji węgla zostanie policzona w kopalniach, drugi
4 Wartość produkcji globalnej w przemyśle równa się wartości wyrobów gotowych, usług przemysłowych, różnicy remanentów produkcji w toku (czyli różnicy stanu tej produkcji na początku i na końcu roku) oraz wartości środków wytworzonych na potrzeby własne w poszczególnych przedsiębiorstwach;
w budownictwie obejmuje ona wartość robót budowlano-montażowych, wartość prac geologiczno-poszukiwawczych oraz prac biur projektów;
w rolnictwie jest sumą wartości produkcji roślinnej i zwierzęcej;
w transporcie i łączności jest sumą wartości wpływów za przewozy ładunków i pasażerów oraz wartości usług świadczonych przez łączność na rzecz sfery produkcyjnej;
w obrocie towarowym jest sumą wartości marży realizowanej we wszystkich przedsiębiorstwach handlowych. Marża jest różnicą pomiędzy cenami zakupu płaconymi przez handel a cenami detalicznej sprzedaży.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz