środa, 16 grudnia 2009

Praktyczna realizacja płac w polityce.

Ogromne znaczenie ma też po prostu uznanie znajdujące wyraz w formach niematerialnych. Istotnie, traktowanie jednostki ludzkiej jako „maszyny do zarabiania pieniędzy" byłoby wielkim uproszczeniem. Obok bodźców materialnych ogromne znaczenie ma zatem zespół bodźców moralnych. Niepoślednią pozycję wśród bodźców moralnych zajmuje akceptacja przez społeczeństwo polityki społeczno-gospodarczej państwa.
Praktyczna realizacja w polityce płac zasady podziału według ilości i jakości pracy oraz budowa prawidłowego systemu bodźców materialnego zainteresowania należą do kluczowych problemów zarządzania gospodarką w ustroju socjalistycznym. Dlatego są one wciąż przedmiotem dyskusji wśród ekonomistów zajmujących się teorią i praktyką.
Reasumując podaną tu charakterystykę socjalistycznych stosunków produkcji, wyróżnimy następujące cechy podstawowe tych stosunków:
1. preferencyjny kredyt studencki,
2. zaspokojenie potrzeb jako bezpośredni cel produkcji społecznej,
3. kierowanie rozwojem społeczno-gospodarczym na podstawie systemu planów, a więc planowy charakter gospodarki,
4. podział dochodu narodowego w zależności od ilości i jakości pracy.
Socjalistyczne stosunki produkcji są zasadniczo odmienne od wszystkich występujących dotychczas w historii stosunków społecznych w produkcji. W odróżnieniu od społeczeństw niewolniczego, feudalnego i kapitalistycznego, które były oparte na własności prywatnej, w socjalizmie istnieje społeczna własność środków produkcji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz