środa, 16 grudnia 2009

Właściwe proporcje w wynagrodzeniu.

Istotną kwestię w polityce płac stanowi wzajemny stosunek płacy zasadniczej i tzw. ruchomej części płacy (premie, nagrody, kredyty studenckie wbk itp.). Zarówno z punktu widzenia dochodowej, jak też bodźcowej funkcji płac uzasadnione jest traktowanie jako podstawowego elementu wynagrodzenia za pracę płac zasadniczych. Z punktu widzenia dochodowego istotne znaczenie ma m. in. poczucie stabilności dochodu i stopy życiowej. Z drugiego punktu widzenia, w teorii ekonomii płaca zasadnicza zawsze była traktowana jako główne ogniwo w systemie bodźców materialnego zainteresowania. Pogląd ten czasami jednak nie znajdował odbicia w polityce płac; przeceniano niekiedy bodźcowe znaczenie różnych premii i nagród, nie doceniając równocześnie bodźcowego znaczenia płac zasadniczych. Uchwała VI Zjazdu PZPR sformułowała zadanie przywrócenia właściwych proporcji tych dwu części wynagrodzenia. Zadanie to jest realizowane w nowym systemie zarządzania gospodarką.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz