środa, 16 grudnia 2009

Produkcja w gospodarce narodowej.

Nie sposób wymienić wszystkich dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych, które wchodzą w skład rocznej produkcji wytworzonej w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. Dóbr tych nie można sumować w żadnym ze znanych wskaźników naturalnych, tzn. ani w tonach, ani w metrach, ani w litrach itp.
Zresztą informacja, iż roczna produkcja w gospodarce narodowej waży tyle a tyle ton, byłaby zupełnie bezwartościowa. W skład tej produkcji wchodzą przecież dobra różniące się w sposób istotny między sobą cechami naturalnymi, różnym przeznaczeniem itp. Wszystkie jednak dobra wytworzone przez człowieka mają określoną wartość, której wyrazem są ceny. Właśnie dzięki temu możemy je porównywać ze sobą, a ceny wykorzystać jako narzędzie sumowania (lub jak określa się w literaturze ekonomicznej — kredyty studenckie) różnorodnych dóbr wytworzonych w całej gospodarce narodowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz