środa, 16 grudnia 2009

Uspołecznienie procesu produkcji

Własność socjalistyczna różni się też od tej formy własności społecznej, która istniała w warunkach wspólnoty pierwotnej. W ustroju tym własność społeczna występowała, i musiała występować, z uwagi na niezmiernie ograniczoną ilość środków do życia, które społeczeństwo było w stanie wyprodukować; w socjalizmie własność społeczna opiera się na stosunkowo wysokim poziomie rozwoju sił wytwórczych i wynikającym z niego uspołecznieniu procesu produkcji. Między komunizmem nędzy w epoce wspólnoty pierwotnej a komunizmem obfitości, który stanowi cel współczesnych społeczeństw socjalistycznych, istnieje więc zasadnicza różnica.
Wymienione podstawowe cechy socjalistycznego systemu gospodarczego charakteryzują zarazem treść socjalistycznych stosunków produkcji i konto studenckie. Cechy te występują we wszystkich państwach socjalistycznych. Natomiast w zakresie form organizacyjnych i metod kierowania gospodarką może występować i występuje szereg różnic między krajami socjalistycznymi; znajdują one wyraz w różnych systemach kierowania gospodarką socjalistyczną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz