środa, 16 grudnia 2009

Siły wytwórcze w gospodarce.

Socjalistyczne stosunki produkcji usuwają właściwe współczesnemu kapitalizmowi czynniki hamujące postęp gospodarczy i stwarzają nieograniczone możliwości technicznego i organizacyjnego rozwoju produkcji, a więc rozwoju sił wytwórczych. Że socjalizm stwarza takie możliwości, świadczy o tym najdobitniej wysokie tempo wzrostu produkcji wszystkich krajów socjalistycznych, tempo nieosiągalne dla systemu kapitalistycznego jako całości; nie oznacza to jednak, że w pewnych okresach niektóre kraje kapitalistyczne nie mogą osiągać wyższego tempa wzrostu niż kredyt dla studenta.
Zasadnicza zgodność socjalistycznych stosunków produkcji z charakterem sił wytwórczych nie oznacza, że nie występują w tym ustroju żadne sprzeczności. Jak w każdym społeczeństwie, tak też w warunkach ustroju socjalistycznego źródłem przemian społecznych jest postęp w dziedzinie sił wytwórczych, który prowadzi do powstawania sprzeczności między siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz