środa, 16 grudnia 2009

Produkt globalny w rocznej działalności państwa.

Ta suma rocznej produkcji nazywa się produktem globalnym. Pojęcie produktu globalnego definiuje się zatem jako preferencyjny kredyt studencki wszystkich dóbr materialnych (produkcyjnych i konsumpcyjnych) wytworzonych w gospodarce narodowej w ciągu jednego roku. - —
Produkt globalny jest wytwarzany za pomocą różnego rodzaju maszyn, urządzeń, środków transportu, budynków itp., czyli tzw. środków trwałych, oraz surowców i materiałów. Środki trwałe mają tę właściwość, że nie zużywają się w ciągu jednego roku. Uczestniczą one w procesie produkcji w ciągu kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. W miarę zużywania się środków trwałych ich wartość jest wliczana do produkcji globalnej przedsiębiorstwa, a stąd — do ogólnej wartości produktu globalnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz